Open Live accountOpen Demo accountOnline Chat Login

Phân tách Quỹ Khách hàng

Các khoản tiền của tất cả khách hàng của chúng tôi được tách biệt khỏi quỹ AUGS và được giữ riêng tại một số ngân hàng hàng đầu thế giới. AUGS cũng đã thiết lập bảo lãnh ủy thác với các ngân hàng này, quy định rằng tiền của khách hàng phải được tách biệt khỏi tài sản ngân hàng và không được sử dụng cho các hoạt động đầu tư.

Rút tiền An toàn và Tiện lợi

AUGS hiểu rõ tầm quan trọng của việc rút tiền hiệu quả và thuận tiện cho khách hàng. Để giảm thiểu khả năng rửa tiền thông qua các giao dịch ngoại hối, chúng tôi không chấp nhận việc gửi và rút tiền từ bên thứ ba và các nguồn tiền phải luôn phù hợp với tên của chủ sở hữu tài khoản.

  • Quá trình rút tiền thuận tiện: quá trình rút tiền được hoàn tất bằng cách gửi phiếu rút tiền và hoạt động được sắp xếp hợp lý sẽ cải thiện hiệu quả của việc gửi và rút tiền.

  • Kiểm soát Rủi ro An ninh: Để đảm bảo rằng tiền của bạn có thể được trả lại kịp thời, chúng tôi thực hiện kiểm tra tài chính nghiêm ngặt đối với mỗi lần rút tiền.

  • Chuyên gia dịch vụ làm việc trực tiếp: Các chuyên gia dịch vụ khách hàng của AUGS sẽ giúp bạn hoàn tất quá trình gửi và rút tiền trong thời gian sớm nhất có thể thông qua email hoặc điện thoại.

  • Nhiều Phương thức Gửi và Rút tiền: Bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chuyển khoản bằng USD, RMB, v.v.