Open Live accountOpen Demo accountOnline Chat Login

Ví dụ về Giao dịch FOREX

Ví dụ 1: MUA GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ)

Vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, giá giao dịch GBP/USD hiện tại được giả định là 1,6286/1,6288. Các nhà giao dịch lo ngại về tình hình việc làm ở Hoa Kỳ và kỳ vọng bảng lương phi nông nghiệp sẽ tồi tệ hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế. Bạn mong đợi đồng đô la sẽ yếu đi, trong khi đồng bảng Anh sẽ mạnh hơn đồng đô la. Bạn quyết định mua (LONG) 10.000 GBP/USD ở mức giá 1,6288. Đối với vị thế giao dịch này với đòn bẩy của bạn là 50:1, yêu cầu ký quỹ ban đầu là 325,76 USD (10.000*1,6288/50). Theo kỳ vọng của bạn, bảng Anh mạnh hơn so với đồng đô la. Khi giá giao dịch mới của GBP/USD là 1,6350/1,6352, bạn có thể quyết định chốt lời ở mức giá 1,6350 (giá thanh toán bán).

Kết quả: Giá mua là 1,6288 và giá bán là 1,6350, tăng 62 pip. Lợi nhuận của bạn là: (1.6350-1.6288) x 10.000 = 62 USD. Lãi/lỗ được tính toán tương ứng với đồng tiền định giá trong cặp tiền tệ. Tính toán lãi/lỗ: (Chênh lệch giữa giá vị thế đóng và giá vị thế mở) x khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên, nếu bảng lương phi nông nghiệp tốt hơn dự kiến, đồng đô la sẽ mạnh hơn đồng bảng Anh. Nếu giá giao dịch GBP/USD giảm xuống 1,6230, bạn sẽ mất (1,6288-1,6230) x 10.000 tương đương với 58 USD.

Ví dụ 2: BÁN EUR/USD (EURO/Đô la Mỹ)

Vào giữa tháng 7, giá giao dịch EUR/USD là 1,4360/1,4361.

Các nhà đầu tư vẫn lo lắng về tác động của cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền; bạn mong đợi đồng euro sẽ giảm so với đồng đô la. Bạn đã quyết định bán (SHORT) 10.000 EUR/USD ở mức giá 1,4360.

Giả sử rằng bạn đúng, đồng euro đang giảm giá so với đồng đô la. Khi giá mới của EUR/USD là 1,4251, bạn quyết định chốt lời. Giá giao dịch mới là 1,4250/1,4251 và giá đóng cửa/mua lại của bạn là 1,4251 (giá thanh toán mua).

Kết quả: Giá mua là 1,4360, giá bán là 1,4251, giảm 109 pip, lãi là: (1,4360 - 1,4251) x 10.000 = 109 USD.

Một kịch bản khác, nếu đồng đô la bị suy yếu qua đêm và đẩy đồng euro tăng 130 pip lên 1,4490, bạn sẽ mất (1,4490 - 1,4360) x 10.000 tương đương với 130 USD.

Ví dụ về Giao dịch CFD

Ví dụ 1: MUA XYZ PLC
Trong ví dụ này, XYZ PLC đang giao dịch ở mức 1599p/1600p (Pence) trên Sở giao dịch chứng khoán London. Giả sử rằng bạn MUA 1000 đơn vị cổ phiếu CFD vì bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng.

Yêu cầu ký quỹ ban đầu của XYZ PLC là 5%, có nghĩa là bạn cần ký quỹ 5% giá trị vị thế làm ký quỹ ban đầu. Đối với ví dụ này, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn là 800 GBP, 5% (1000 đơn vị x giá mua 1600p).

Hãy nhớ rằng: nếu biến động giá dao động ngược ý bạn, khoản lỗ của bạn có thể vượt quá mức ký quỹ ban đầu là 800 GBP.

Tình huống 1: Lợi nhuận

Dự đoán của bạn là đúng, khi giá lên đến 1625p/1626p. Bạn quyết định chốt lời ở mức 1625p (giá bán mới). Giá lên 25 điểm (1625p-1600p). 25p*1000 đơn vị tương đương với 250 GBP. Đây là lợi nhuận của bạn.

Tình huống 2: Thua lỗ

Thật không may, dự đoán của bạn sai. Giá của PLC XYZ giảm xuống còn 1549p/1550p trong kỳ giao dịch tiếp theo. Bạn kỳ vọng giá có thể tiếp tục giảm nên để kiểm soát khoản lỗ có thể xảy ra, bạn quyết định cắt lỗ ở mức 1549p (giá bán mới). Giá bất lợi cho bạn, giảm 51 điểm (1600p - 549p). 51p*1000 đơn vị tương đương với 510 GBP. Đó là khoản lỗ của bạn.

Ví dụ 2: BÁN XYZ PLC
Trong ví dụ này, XYZ PLC đang giao dịch ở mức 1599p/1600p (Pence). Giả sử bạn BÁN 1000 đơn vị cổ phiếu CFD vì bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm.

Yêu cầu ký quỹ ban đầu của XYZ PLC là 5%, có nghĩa là bạn cần ký quỹ 5% giá trị vị thế làm ký quỹ ban đầu. Đối với ví dụ này, ký quỹ ban đầu của bạn là 799,50 GBP, 5% (1000 đơn vị x giá bán 1599p).

Hãy nhớ rằng: nếu biến động giá dao động chống lại bạn, khoản lỗ của bạn có thể vượt quá mức ký quỹ ban đầu là 799,50 GBP.

Hoa hồng

Hoa hồng được tính cho mỗi giao dịch cổ phiếu CFD. Đối với giao dịch cổ phiếu ở Anh, tỷ lệ hoa hồng cho mỗi giao dịch là 10 điểm cơ bản (0,10%) giá trị vị thế và hoa hồng tối thiểu cho mỗi giao dịch là 9 GBP.

Tỷ lệ hoa hồng áp dụng * giá trị vị thế là hoa hồng được trả.

Trong ví dụ trên của XYZ PLC, hoa hồng được tính như sau: 1000 đơn vị x 1625p x 0,10% = 16,25 GBP.

Chi phí Giữ Vị thế

Nếu bạn giữ một vị thế sau 5:00 chiều Giờ New York, phí giữ vị thế sẽ được tính. Nếu vị thế có thời hạn cố định, chi phí giữ sẽ được bao gồm trong giá của sản phẩm.

Chúng tôi tính toán tỷ lệ chi phí giữ dựa trên lãi suất liên ngân hàng.

Ví dụ: 100 UK (GBP) dựa trên Lãi suất ưu đãi liên ngân hàng London (LIBOR). Đối với vị thế mua, tỷ lệ chi phí giữ là LIBOR+2,5%. Đối với vị thế bán, chi phí giữ là LIBOR-2,5%. Nếu tỷ giá liên ngân hàng tiềm năng bằng hoặc dưới 2,5%, chi phí giữ sẽ được tính cho vị thế bán.